Poljoprivredne regije

Za razvoj poljoprivredne proizvodnje važni su prirodno-geografski i društveno-geografski faktori. Za teritorijalni razmjestaj poljoprivrede u svijetu može se izdvojiti nekoliko zajedničkih faktora:

  • Neravnomjernost u razmjestaju obravih površina
  • Prirodni uvjeti su najvažniji faktori razmjestaja poljoprivredne proizvodnje
  • Diferencijacija poljoprivredne proizvodnje na radno i proizvodno intenzivnu.

Imajući u vidu raznolikost tih uvjeta na Zemlji izdvajaju se sljedeći poljoprivredni rejoni na svijetu: