Politetrafluoroetilen

Politetrafluoroetilen ( PTFE ) je sintetički fluoropolimer tetrafluoroetilena koji ima brojne primjene. Općepoznati brend kompozicija na bazi PTFE-a je Teflon Chemoursa,[1] spin-off kompanije DuPont, koji je prvobitno otkrio spoj 1938.[1]

Politetrafluoroetilen je čvrsti fluorougljenik (na sobnoj temperaturi), jer je polimer visoke molekularne težine koji se u potpunosti sastoji od ugljika i fluora. PTFE je hidrofoban: ni voda ni supstance koje sadrže vodu ne vlaže PTFE, jer fluorougljici pokazuju smanjene Londonove disperzione sile zbog visoke elektronegativnosti fluora. PTFE ima jedan od najnižih koeficijenata trenja od bilo koje čvrste tvari.

Politetrafluoroetilen se koristi kao neljepljivi premaz za tiganje i drugo posuđe. Nereaktivan je, dijelom zbog jačine veze ugljik-fluor, pa se često koristi u kontejnerima i cjevovodima za reaktivne i korozivne hemikalije. Kada se koristi kao mazivo, PTFE smanjuje trenje, habanje i potrošnju energije mašina. Obično se koristi kao graft materijal u hirurškim intervencijama. Također se često koristi kao premaz na kateterima; ovo ometa sposobnost bakterija i drugih infektivnih agenasa da prianjaju na katetere i uzrokuju bolničke infekcije.

Reklama Happy Pan, tave obložene teflonom iz 1960-ih
Datoteka:Teflon logo.svg
Logo teflona, opšte poznatog brenda kompozicija na bazi PTFE koje proizvodi Chemours
PTFE se često koristi za oblaganje tava s neprijanjajućim slojem jer je hidrofoban i posjeduje prilično visoku otpornost na toplinu.
Teflon se također koristi kao trgovačko ime za polimer sličnih svojstava, perfluoroalkoksi polimernu smolu (PFA)

Trgovački naziv Teflon se također koristi za druge polimere sa sličnim sastavima:

  • perfluoralkoksi alkan (PFA)
  • Fluorirani etilen propilen (FEP)

Reference uredi

  1. ^ a b "The History of Teflon Fluoropolymers". Teflon.com (jezik: engleski). Pristupljeno 3. 2. 2021.