Plemstvo je tradicionalni nasljedni status koji danas postoji u mnogim zemljama, pretežno onim koje su prije bile kraljevstva.

U feudalnom sistemu plemići su prvenstveno bili oni koji su imali posjede (obično zemlju) na raspologanju u zamjenu za pomoć i službu (obično vojnu) kralju i nekom višem plemiću. Vrlo brzo je ovo postala nasljedna titula koja je svojim nosiocima najčešće omogućavala brojne povlastice. Danas u mnogim zemljama status "plemića" je titula za koju nema nikakvih pravnih povlastica, osim u Ujedninjenom Kraljevstvu gdje neke titule još uvijek imaju povlašteni status.

Plemstvo je historijski, socijalni i često pravni status koji ne treba miješati sa socio-ekonomskim statusom baziranim na primanjima i imovini. Biti bogat i uticajan ne znači automatski bit plemić, niti su svi plemići bogati i uticajni (aristokratske porodice su izgubile svoje bogatstvo na razne načine, i koncept 'siromašnog plemića' je star kao i samo plemstvo)

Zemlje bez feudalne tradicije, poput SADa nemaju ovu vrstu plemstva. Osim toga mnoge su republike ukinule ove titule u potpunosti, poput Italije. Iako SAD, kao i skoro sva društva, ima privilegovanu 'višu klasu' sa ogromnim bogatstvom i moći, ovo im ne omogućava poseban pravni status ili drugačiji način oslovljavanja. Američki ustav izričito zabranjuje vladi da daje ovakve titule, ili vladinim činovnicima da prihvataju ovakve titule od drugih zemalja bez saglasnosti kongresa.

Također pogledajte

uredi