Petar Babić - Peta (Tiškovac Lički, pored Donjeg Lapca, 1. novembar 1919. godine - Beograd, 31. oktobar 2006. godine) učesnik NOB-a, generalpukovnik JNA, veleposlanik SFR Jugoslavije i narodni heroj Jugoslavije.

Biografija uredi

Kao mladi metalski radnik, 1936. godine je pristupio organizaciji Ujedinjenih radničkih sindikata (URS) u Drvaru, a iduće 1937. godine je postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Zbog učestvovanja u akcijama radničke omladine, otpušten je s posla, a zatim pozvan na odsluženje vojnog roka, koji je služio u Karlovcu i Zagrebu.

Drugi svjetski rat uredi

Aprilski rat 1941. godine, ga je zatekao u Jugoslovenskoj vojsci. Posle kapitulcije, izbegao je zarobljavanje i vratio se u rodni kraj. Učestvovao je u pripremama oružanog ustanka u Lici. Krajem novembra 1941. godine, postavljen je za političkog delegata voda u bataljonu „Marko Orešković“, a ubrzo potom je postao politički komesar čete u istom bataljonu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je januara 1942. godine.

Poslije završetka Drugog svetskog rata, nastavio je profesionalnu vojnu karijeru u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), u kojoj je obavljao visoke vojne i političke dužnosti — bio je politički komesar Prve tenkovske divizije, u Kranju i Tenkovskog korpusa, u Skoplju; nastavnik taktike i načelnik klase u Višoj vojnoj akademiji JNA; zamenik pomoćnika Državnog sekretara za poslove narodne odbrane za kadrovsko-personalne poslove JNA; načelnik Kabineta Vrhovnog komandanta maršala Josipa Broza Tita; sekretar Saveta narodne odbrane i pomoćnik Saveznog sekretara za narodnu odbranu SFRJ za vojno-privredni sektor.

Dvije sestre i brat bili su učesnici Narodnooslobodilačke borbe. Mlađi brat Pero mu je 5. avgusta 1995. surovo ubijen u akciji Hrvatske vojske, „Oluja“, na aerodromu Željava.

Umro je 31. oktobra 2006. godine u Beogradu, dan uoči 87. rođendana. Sahranjen je 4. novembra u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Reference uredi

[1]

Šablon:Narodni heroji iz Hrvatske

  1. ^ "Narodni heroji Jugoslavije". Mladost Beograd. 1975.