Pavo Živković

Pavo Živković (Kostrč, Orašje, 2. august 1944) jugoslavenski, hrvatski i bosanskohercegovački historičar.[1]

U Novom Sadu je diplomirao historiju 1968, magistrirao 1974. i doktorirao 1978 u Beogradu. Radio je u Institutu za istoriju u Sarajevu. Predavao je historiju srednjega vijeka na fakultetima u Sarajevu Zadru, Osijeku i Tuzli. Objavio više knjiga i preko stotinu radova u periodici. Bio je konzul Bosne i Hercegovine u Mađarskoj. Živi i radi u Hrvatskoj.

Posebna izdanja

uredi
 • Tvrtko II. Tvrtković, Sarajevo (1981.)
 • Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1982.
 • Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. i XV. stoljeću, (1986)
 • Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. stoljeća i povijest Hrvata Bosanske Posavine do početka XX. stoljeća (1994)
 • Etnička i vjerska povijest Bosne i Hercegovine, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljeća (1996)
 • Iz srednjovjekovne povijesti Bosne i Huma, Osijek (2002)
 • Svjetlost Međugorja (s Pavom Mikićem, roman, 1990)
 • Sumrak Bosne i Huma (romansirana povijest, 1997).

Članci i rasprave

uredi
 • Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 22-23, Dubrovnik, 1985, 31-39.
 • Bitka kod Doboja 1394. godine, Značenja, 5, Doboj, 1985, 55-62.
 • Pregled historije Brčkog sa okolinom od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. godine, in: Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-u, Tuzla, 1985, 11-55.
 • Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Značenja, 11, 73-84; 12, 53-69, Doboj, 1986.
 • Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski kraljevi (posljednja decenija XIV. i prve tri decenije XV. stoljeća), Historijski zbornik, 39, Zagreb, 1986, 147-162.
 • Bosna između Dubrovačke i Mletačke republike dvadesetih godina XV. stoljeća, Istorijski zbornik, 7, Banja Luka, 1986, 7-24.
 • Modriča sa okolinom u srednjem vijeku, in: Modriča sa okolinom u prošlosti, Modriča, 1986, 35-72.
 • Utjecaj ekonomsko-socijalnih prilika iz Dubrovnika i ostalih primorskih gradova na kulturne prilike u Bosni u 14. i 15. stoljeću, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 12, Zadar, 1986, 271-282.
 • Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. godine, in: Kakanj - Monografija, Sarajevo, 1987, 9-31.
 • Ivaniš Nelipić između Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II. Tvrtkovića, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 27 (14), Zadar, 1988, 151-170.
 • Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stoljeća. (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni), Radovi Filozofskog fakulteta u Zagrebu - Zavod za hrvatsku povijest, 21, Zagreb, 1988, 23-34.
 • Dubrovačko-bosansko-humska suradnja na polju zdravstvene kulture tijekom 14. i 15. stoljeća, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 26, Dubrovnik, 1988, 67-76.
 • Narodni preporod i južnoslavenska ideja u djelima fra Martina Nedića - prvog Ilira Bosne, Pregled, 28, 2-3, Sarajevo, 1988, 249-263.
 • Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja bosanskog kraljevstva, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 15, Zadar, 1989, 103-134.
 • Kratak pregled historije općine Orašje, in: Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj Bosanskoj Posavini - "Bosanac" 1888-1988., Sarajevo, 1989, 9-30.
 • Martin Nedić prvi Ilir iz Bosne i narodni preporod u Dalmaciji, in: Zbornik radova sa simpozija "Narodni preporod u Dalmaciji", Zadar, 1989, 351-360.
 • Školstvo u Bosanskoj Posavini do austrougarske okupacije. (Prve škole i njihovi nastavni predmeti), in: Zbornik radova 100 godina učiteljstva u BiH, Sarajevo, 1989, 268-272.
 • Razvoj hrvatskog školstva u djelima Mitra Papića i pravci daljnjeg istraživanja na tom planu, in: Zbornik radova Prvog kongresa pedagoga BiH, Sarajevo, 1990, 449-456.
 • Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz Primorja u zaleđe i obratno, in: Migracije i BiH, Sarajevo, 1990, 49-51.
 • Veze Bosne i Biograda sa zaleđem u zadnjem desetljeću 14. i prvom desetljeću 15. stoljeća, in: Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Biograd i njegova okolina u prošlosti", Zadar, 1990, 397-408.
 • Posjedi i prihodi Samostana Svetog Krševana u Zadru od osnivanja do konca XV. stoljeća, Zadarska revija, 2-3, Zadar, 1990, 221-241.
 • Razvoj školstva u Sutješkom distriktu do austrougarske okupacije 1878. godine, Nova et Vetera, 1-2, Sarajevo, 1990, 211-223.
 • Posjedi i prihodi Samostana Svetog Krševana u Zadru od osnivanja do konca XV. stoljeća, in: Znanstveni skup u povodu 1000. obljetnice Samostana Svetog Krševana i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta, Zadar, 1990, 109-131.
 • Prevencija i liječenje kuge sredinom XIV. stoljeća u Bosni i u Humu, Acta Facultatis nedicinae Fluminensis, 15 (3-4). Rijeka, 1990, 65-67. (Koautor: V. Stolić).
 • Problem školstva u Bosni Srebrenoj 19. stoljeća na primjeru Sutješkog samostana, in: Zbornik radova sa simpozija u povodu 100-te obljetnice smrti fra Antuna Kneževića, Jajce, 1990, 157-169.
 • Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, in: Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne, Sarajevo, 1991, 10-93.
 • Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. i 16. stoljeća : s posebnim osvrtom na kretanje hrvatskog pučanstva, Zadarska smotra, 41 (6), Zadar, 1992, 43-66.
 • Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika, Croatica Christiana periodica, 17 (31), Zagreb, 1993, 42-48.
 • Dubrovački rod Mikočić-Utvičić u Bosni tijekom 15. stoljeća, Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, 31, Zadar, 1993, 163-178.
 • Knin i Bosna od kraja 13. do početka 15. stoljeća, in: Kninski zbornik, Zagreb, 1993, 123-132.
 • Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti, Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, 32 (19), Zadar, 1994, 255-297.
 • Napomene iz povijesti Livna, in: Livanjski kraj u povijesti, Split - Livno, 1994, 233-236.
 • Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata, Mostariensia, 1, Mostar, 1994, 43-50.
 • Kosovski boj - legenda ili stvarnost, Mostariensia, 2, Mostar, 1995, 67-73.
 • Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH. Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH, Studia Vrhbonensia, 7, Sarajevo - Bol, 1995, 475-501.
 • Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. in: Hrvati u BiH - ciljevi i mogućnosti. Zbornik radova sa simpozija održanom u Neumu od 19.-22.XII.1994., Mostar, 1995, 31-46.
 • Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj humskoj zemlji, in: Zbornik sa znanstvenog skupa "Povijest hrvatskog Počitelja", Čapljina - Zagreb, 1996, 11-38.
 • Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva u BiH, Hrvatska misao, 2, Sarajevo, 1997, 101-110.
 • Bosanska Posavina - Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti, Hrvatska misao, 3-4, Sarajevo, 1997, 7-24.
 • Sukobi i animoziteti kršćana i sljedbenika islama od nastanka islama do pojave protestantizma i Martina Lutera - uzroci tih sukoba i njihove posljedice, Motrišta, 4, Mostar, 1997, 79-86.
 • Ustupanje Konavala Dubrovčanima, in: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Radovi sa simpozija, 1, Dubrovnik, 1998, 77-100.
 • Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala, Hrvatska misao, 6, Sarajevo, 1998, 89-105.
 • Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest, Motrišta, 8, Mostar, 1998, 13-21.
 • Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj, Hercegovina, 4-5, 12-13, Mostar, 1998-1999.
 • Dubrovačka nadbiskupija i vjerske prilike u Bosni tijekom XII. i XIII. stoljeća, in: Tisuću godina Dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova, Dubrovnik, 2001.
 • Katoličke crkve i župe na prostoru zapadne Bosne prije i poslije dolaska Turaka, Hrvatska misao, 6 (22), Sarajevo, 2002, 96-103.
 • Usora i Soli u prva dva stoljeća turske prevlasti, Hercegovina, 8-9, 16-17, Mostar, 2002-2003.

Literatura

uredi
 • Pavo Živković [1]
 1. ^ "Živković, Pavo | Hrvatska enciklopedija". www.enciklopedija.hr. Pristupljeno 4. 7. 2020.