Patrilinearnost

Patrilinearnost označava pripadnost osobe lozi svojih predaka i potomaka u čisto muškoj liniji. Agnati su osobe koje dijele istog pretka u čisto muškoj liniji. Agnati su, naprimjer, braća i sestre, otac i njegova djeca, djeca dvojice braće, djeca sinova dvojice braće, itd.

Y hromosom i često prezime se prenose patrilinearno. Patrilinearnost je u prošlosti bila od izuzetne važnosti za nasljeđivanje. Evropske dinastije se ravnaju prema načelu patrilinearnosti, odnosno djeca pripadaju onoj dinastiji kojoj pripada njihov otac. Tako su, naprimjer, današnji španski kralj Juan Carlos i luksemburški veliki vojvoda Henri agnati, pošto su obojica patrilinearni potomci španskog kralja Filipa V i pripadnici dinastije Capet.

U prošlosti su pravo na nasljeđivanje prijestolja u skoro svim evropskim monarhijama (s izuzetkom britanskih i španskih monarhija) imali samo muški agnati prethodnog monarha. Danas je to slučaj u Luksemburgu, gdje žene i srodnici po ženskoj liniji mogu naslijediti prijestolje samo kada monarh više nema agnata podobnih za nasljeđivanje, Lihtenštajnu, Japanu i svim arapskim zemljama.

Također pogledajte uredi