Papak je naziv za prst kod papkara. Primjeri životinja koje posjeduju papke su krave, koze, ovce, svinje, jeleni itd.

Papci kod srne

Papkari posjeduju po dva papka na svakoj nozi koji su homologni trećem i četvrtom prstu ljudske ruke. Građeni su slično kopitu kod kopitara, tj na kost se vežu ligamenti i vezivno tkivo koje zajedno prekriva rožnata izraslina, tj. papak u užem smislu, analogno noktu kod ljudi.


Nedovršeni članak Papak koji govori o biologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.