Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu

Pašića kula je stambeni objekat iz perioda osmanlijske vlasti, u Bivoljem Brdu, u naselju Kevčići, općina Čapljina, Bosna i Hercegovina. Kulu je sagradila Pašića-kaduna u XVI vijeku. Bio je to stambeni objekat, a zajedno sa Fazilovom kulom na drugom kraju naselja imala je i odbranbenu ulogu. Pripadala je rezidencijalnom tipu feudalnih kula.

Kula je pravougaone osnove čije dimenzije u prizemlju i prvom spratu iznose oko 690 x 600 cm. Iznad prizemlja se nalaze dvije etaže koje su bile prilagođene stanovanju. Na drugom spratu je bilo šest puškarnica. Do pod krov kula je visoka oko 10 metara. Četvorovodna drvena krovna konstrukcija kule je bila pokrivena kamenim pločama.

Prateće objekte čine: velika i mala avlija, ljetna kuhinja, ahar, mutvak i čatrnja. Kula je ograđena visokim kamenim avlijskim zidovima čija visina iznosi od dva do četiri metra.

U ratu 1992. godine Pašića kula je granatirana i tom prilikom je pretrpjela velika oštećenja. Potpuno su uništeni krov i zid na jugoistočnoj strani drugog sprata, na dijelu prostorije koja se zvala «bijeli ćošak», sve međuspratne konstrukcije, kao i drveno stepenište. Obzirom na to da je već dugo vremena bez krova (23 godine), vidljiva su oštećenja na zidovima kule, i to na svim etažama. Pošto se objekat već duže vremena ne upotrebljava, unutrašnjost objekta je u veoma lošem stanju.

Graditeljska stambena cjelina - Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. [1]

Literatura uredi

  • Hamdija Kreševljaković, Naše starine godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine, broj II, Sarajevo, 1954. godine -KULE I ODŽACI U BOSNI I HERCEGOVINI

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi