Prirodna ili kondicionirana voda, pošto je jednom iskorištena za određenu namjenu postaje upotrijebljena ili otpadna voda. Tom prilikom u njen sastav ulazi manja ili veća količina različitih primjesa – zagađivača, odnosno njene fizičke, hemijske i biološke karakteristike se u toku upotrebe toliko mijenjaju, da ona postaje nepodobna za onu upotrebu radi koje je i nastala.

Domaća otpadna voda predstavlja vodovodnu vodu ili prirodnu vodu približnog kvaliteta koja je upotrijebljena za kuhanje, pranje, ili sanitarne potrebe u domaćinstvu. Pored mineralnih i organskih materija koje su već bile prisutne u vodi čijom je upotrebom ova otpadna voda i nastala, ona još sadrži i značajne količine humanih ekskrementa, papira, sapuna i drugih sredstava za pranje, otpadaka od hrane, mineralnih otpadaka i velikog broja drugih otpadnih materijala. Najveći dio zagađivača domaće otpadne vode ipak je organskog porijekla i, zbog svoje visoke energetske vrijednosti, podložan je djelovanju saprofitnih mikroorganizama, odnosno mikroorganizmima koji se hrane mrtvim organskim materijalom. Zato je ova otpadna voda podložna mikrobiološkoj razgradnji, odnosno truljenju. Otuda ona može imati vrlo neprijatan miris, na primjer na sumporovodik.

Za domaće otpadne vode iz čitavog jednog naselja ili grada, sa malim ili nikakvim udjelom industrijskih otpadnih voda, i koje sadrže i značajan udio otpadnih voda iz različitih ustanova i javnih institucija, često se koristi naziv sanitarne otpadne vode.

Ako je za to naselje ili grad karakteristična i razvijena industrijska proizvodnja i ako se i industrijske otpadne vode (uz određeni stepen obrade) ispuštaju u gradsku kanalizacijsku mrežu i miješaju sa domaćim, odnosno sanitarnim otpadnim vodama, onda se tako nastala smjesa naziva komunalna ili gradska otpadna voda.

Otpadne vode u čijem sastavu dominiraju humani ili životinjski ekskrementi, a koje uglavnom potječu iz nužnika, pisoara, štala i slično, nazivaju se fekalne otpadne vode.

Industrijske otpadne vode obuhvataju sve one otpadne vode koje ne vode neposredno i isključivo poreklo iz domaćinstva. Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje. Osnovna karakteristika ove grupe otpadnih voda je veoma velika raznovrsnost sastava.