Ortoklas (hemijska formula KAlSi3O8) je važan tektosilikatni mineral koji sačinjava magmatske stijene. Ime je iz grčkog jezika i znači "ravni lom", jer su njegove dvije rascjepne ravni međusobno pod pravim uglom. Alternativna imena su alkalni feldspat i kalij feldspat. Dragulj poznat kao mjesečev kamen se uglavnom sastoji od ortoklasa.

Ortoklas sa crvenom bojom i stubičastom (nepravilnom) građom.