Gimnazija "Edhem Mulabdić"

JU Gimnazija "Edhem Mulabdić" je javna srednjoškolska ustanova locirana u Aleji Ljiljana br. 50 u Maglaju. U različitim oblicim obrazovanja Gimnazija u Maglaju djeluje od 1959. godine, a od 21.04.1997. godine u skladu sa Zakonom o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona ( «Sl. novine, broj: 5/04) i po odluci Općinskog vijeća ima status samostalne srednje škole tipa OPĆA GIMNAZIJA.

Gimnazija "Edhem Mulabdić" djeluje preko 40 godina u različitim oblicima organizovanja, od isturenog odjeljenja dobojske gimnazije (1959) do samostalne srednje škole tipa Opća gimnazija od 1997. godine. Gimnazija "Edhem Mulabdić" je ime dobila 1998. godine po bosanskohercegovačkom romanopiscu rođenom u Maglaju, Edhemu Mulabdiću. U skladu sa reformom srednjeg i osnovnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona Opća gimnazija “Edhem Mulabdić” mijenja naziv u Gimnazija “Edhem Mulabdić” u maju mjesecu 2008. godine.

Nakon što je Gimnazija "Edhem Mulabdić" prestala postojati kao opća, u školi je uveden sistem izbornih područja, gdje nakon završene zajedničke dvogodišnje osnove, učenici imaju pravo odabrati izborno područje u kome se mogu uže specijalizirati i bolje spremiti za odabrane fakultete.

U školi je 2012.g. ukinuto pedagoško izborno područje, s obzirom da je zbog potražnje škola uvela matematičko-informatičko izborno područje koje je 2018.g. zamijenjeno informaciono-komunikacijskim područjem.

Izborna područja
Prirodno
Društveno
Jezičko
Matematičko-informatičko
Informaciono-komunikacijsko

Prirodno izborno područje se odlikuje povećanim fondom časova prirodnih nauka: hemije, biologije i fizike.

Društveno izborno područje karakteriše povećani fond historije, geografije i sociologije.

Jezičko izborno područje ima povećane sate bosanskog, engleskog, njemačkog, a kao treći strani jezik uveden je turski.

Matematičko-informatičko područje se odlikuje povećanim fondom matematike i informatike, kao i fizike, a karakteriše ga i predmet koji je više stručnog tipa - nacrtna geometrija.

Informaciono-komunikacijsko područje se odlikuje dodatnim časovima iz svijeta informacionih tehnologija:programiranje,operativni sistemi,web dizajn,sigurnost informacija...