Obrada prirodnog jezika

Obrada prirodnog jezika (NLP) jeste podoblast lingvistike, računarstva i vještačke inteligencije koja se bavi interakcijom između računara i ljudskog jezika, posebno kako programirati računare da obrađuju i analiziraju velike količine podataka na prirodnom jeziku. Cilj je da kompjuter bude sposoban da "razumije" sadržaj dokumenata, uključujući kontekstualne nijanse jezika u njima. Tehnologija tada može precizno izdvojiti informacije sadržane u dokumentima, kao i kategorizirati i organizirati same dokumente.

Automatizirani online asistent koji pruža korisničku uslugu na web stranici, primjer aplikacije u kojoj je obrada prirodnog jezika glavna komponenta.[1]

Izazovi u obradi prirodnog jezika često uključuju prepoznavanje govora, razumijevanje prirodnog jezika i stvaranje prirodnog jezika.

Obrada prirodnog jezika vuče korijene iz 1950-ih. Alan Turing je već 1950. godine objavio članak pod naslovom "Računarska mašina i inteligencija" u kojem je predložio ono što se danas zove Turingov test kao kriterij inteligencije, zadatak koji uključuje automatiziranu interpretaciju i generiranje prirodnog jezika, ali u to vrijeme nije artikuliran. kao problem odvojen od vještačke inteligencije.

Reference

uredi

 

  1. ^ Kongthon, Alisa; Sangkeettrakarn, Chatchawal; Kongyoung, Sarawoot; Haruechaiyasak, Choochart (2009). "Implementing an online help desk system based on conversational agent". Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems - MEDES '09 (jezik: engleski). France: ACM Press: 450. doi:10.1145/1643823.1643908. ISBN 978-1-60558-829-2.