Obavještenja o riziku i sigurnosti

spisak na Wikimediji

Obavještenja o riziku i sigurnosti (njem. R- und S-Sätze, eng. risk and safety statements) su kodificirane oznake upozorenja kojima se karakteriziraju opasne osobine određenih hemijskih supstanci, hemijskih elemenata i spojeva, kao i drugih opasnih materija koje se iz njih dobijaju. Oni su zajedno sa grafičkim oznakama opasnosti i, s njima povezanim, simbolima za opasnost jedno od najvažnijih pomoćnih sredstava unutar Evropske unije propisanih za označavanje opasnih materija.

R oznake su početna tačka za klasificiranje neke opasne materije. Ukoliko se one jasno i nedvosmisleno definiraju i prihvate, iz njih proizilaze za njih neophodne oznake opasnosti, sa pripadajućim simbolima kao i neophodne S oznake.

Spisak nekih R oznaka uredi

 • R 1 Eksplozivno u suhom stanju.
 • R 2 Eksplozivno na udar, trenje, u blizini plamena i drugih izvora topline.
 • R 3 Posebno eksplozivno na udar, trenje, u blizini plamena i drugih izvora topline.
 • R 4 Stvara vrlo osjetljive eksplozivne spojeve sa metalima.
 • R 5 Eksplozivno pri zagrijavanju.
 • R 6 Eksplozivno sa i bez zraka.
 • R 7 Može prouzrokovati požar.
 • R 8 Zapaljivo u dodiru sa zapaljivim materijama.
 • R 9 Ekplozivno u mješavini sa zapaljivim materijama.
 • R 10 Zapaljivo.
 • R 11 Lahko zapaljivo.
 • R 12 Vrlo zapaljivo.
 • R 14 Reagira burno sa vodom.