Nu (slovo)

Nu (veliko Ν, malo ν) je 13. slovo Grčkog alfabeta. U grčkom sistemu označavanja brojeva ovaj karakter ima vrijednost 50. Njegov ekvivalent u Latinskom pismu je slovo N.

Grčko pismo
Α α Alfa Β β Beta
Γ γ Gama Δ δ Delta
Ε ε Epsilon Ζ ζ Zeta
Η η Eta Θ θ Theta
Ι ι Jota Κ κ Kapa
Λ λ Lambda Μ μ Mi
Ν ν Ni Ξ ξ Ksi
Ο ο Omikron Π π Pi
Ρ ρ Ro Σ σ Sigma
Τ τ Tau Υ υ Ipsilon
Φ φ Fi Χ χ Hi
Ψ ψ Psi Ω ω Omega
Davne slova
Digamma uc lc.svg Digama Stigma uc lc.svg Stigma
Heta uc lc.svg Heta San uc lc.svg San
Qoppa new uc lc.svg Kopa Sampi uc lc.svg Sampi
Sho uc lc.svg Šo

Malo slovo ν se koristi i kao simbol:

  • Frekvencije valova u fizici
  • otpornost u mehanici tečnosti
  • Za bilo koje od tri stanja neutrina u Fizici čestica
  • Jedan od brojeva (brojevi poznati kao Greeks) korištenih u finansijskoj matematici za određivanje rizika određene investicije (u ovom slučaju naziv slova Nu je "vega")
  • Broj neutrona oslobođen tokom fisije atoma u nuklearnoj fizici