Novi opći katalog

katalog objekata dalekog svemira

Novi opći katalog (eng. New General Catalogue, skrać. NGC) jest katalog objekata dalekog svemira koji je tokom 1880-ih godine sastavio astronom John L. E. Dreyer. NGC sadrži 7840 objekata dalekog svemira svih vrsta. NGC je jedan od najobuhvatnijih kataloga jer sadrži sve vrste objekata dalekog svemira i nije ograničen na galaksije.

HistorijaUredi

Tokom 1880-ih godina, John L. E. Dreyer je sastavio ovaj katalog uglavnom na osnovu zapažanja koja su obavili William Herschel i njegov sin John. Dreyer je već objavio ažuriranje Herschelovog kataloga maglica, ali nova nadogradnja je odbijena od strane Kraljevskog astronomskog društva. Novi opći katalog je objavljen 1888,[1] a dopunjavan je još dva puta sa dva indeks kataloga (engl. Index Catalogue, IC) pri čemu je dodato još 5386 objekata.

Objekti južnog neba su slabije zastupljeni u katalogu zbog mjesta baznih posmatranja koja su izveli John Herschel i James Dunlop a koja su se nalazila na sjevernoj polulopti. Redni brojevi objekata u katalogu se povećavaju sa porastom rektascenzije. Slova koja se nalaze iza kataloškog broja objekta su uvedena posljednjih decenija i njihova svrha je u identifikaciji novih objekata koji se nalaze u blizini originalnih objekata a koji nisu bili uključeni u originalni katalog.

Originalni unos može biti podijeljen na dvije ili više oznaka, npr. NGC 61 koje je podijeljen na NGC 61A i NGC 61B (ova dva objekta su galaksije). Drugi način je da se originalni unos zadrži a da se drugi manje sjajni objekti označe dodavanjem dodatne slovne oznake. Tako npr. galaksija NGC 3250 koja je okružena sa 5 drugih objekata zadržava svoju oznaku dok objekti u njenoj okolini dobijaju oznake od NGC 6027A do NGC 6027E.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Bradt, Hale (2004). Astronomy Methods: A Physical Approach to Astronomical Observations. United Kingdom: Cambridge University Press. str. 52. ISBN 978-0-521-53551-9.