Nosač aviona je u najširem smislu svaki onaj brod s koga su u stanju uzlijetati, odnosno spuštati se avioni.

Indijski nosač aviona Viraat, bivši Hermes.

U užem smislu to je naziv za ratni brod koji služi kao pokretna zračna baza na moru te omogućava ratnim mornaricama i drugim vidovima oružanih snaga neke države da projiciraju zračnu moć bez potrebe za kopnenim bazama i infrastrukturom.

Prvi nosači aviona bio je HMS Ark Royal iz 1914. godine, britanski nosač hidroaviona s čije palube su mogli uzlijetati obični avioni. Nakon razvoja nosača aviona između dva svjetska rata, nosač aviona se u drugom svjetskom ratu pokazao daleko moćnijim i efikasnijim plovilom od bojnog broda, te postao novi kapitalni brod u najvećim svjetskim mornaricama. Najmoderniji nosači aviona danas su američki nosači aviona klase Nimitz. Do sada proizvedeni su:

Također pogledajte uredi