Nikejski simbol vjere

Nikejski simbol vjere ili Nikejski simvol vjere ili Nicejski simbol vjere (na latinskom, Symbolum Nicenum), također poznato i kao Nikejsko-konstantinopljski kredo (vjeruju) ili Simvol (simbol) vjere, je najrašireniji kršćanski iskaz, odnosno potvrđivanje vjere. Skraćeni oblici, prema prvoj riječi ovog teksta, su: grčki, Πιστεύομεν, Pisteuomen, doslovno "Vjerujemo"; na latinskom, Credo, doslovno "Vjerujem."

Ikona na kojoj su predstavljeni Sveti Oci na Prvom nikejskom saboru (325), držeći Nikejski simbol vjere (381).

Nikejski simbol vjere je također najprihvaćeniji iskaz vjere u kršćanskoj crkvi, te se kao takav još uvijek koristi u Istočnim pravoslavnim, Orijentalnim pravoslavnim, u Koptskoj, Nestorijanskoj, Rimokatoličkoj, Anglikanskoj kao i u većini protestantskih crkava.

Nikejski simbol vjere je usvojeno na Prvom vaseljenskom saboru, u Nikeji, 325, a onda dorađeno i usvojeno na Prvom konstantinopoljskom saboru, 381. Kasnije se pojavila zapadna verzija koja je uključila filioque klauzulu. Ova je klauzula bila jedan od razloga Velikog raskola između Istočnog pravoslavlja i rimokatoličanstva.

Pravoslavna verzija

uredi
 1. Vjerujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
 2. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vijekova; Svjetlost od Svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog – rođenog, a ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo.
 3. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s neba, i otjelotvorio se od Duha Svetog i Marije Djeve, i postao čovjek.
 4. I koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben.
 5. I koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu.
 6. I koji se vazneo na nebesa i sjedi sa desne strane Oca.
 7. I koji će opet doći sa slavom, da sudi živim i mrtvim; Njegovom carstvu neće biti kraja.
 8. (Vjerujem) i u Duha Svetoga, Gospoda Životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi; koji je govorio kroz proroke.
 9. (Vjerujem) u jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
 10. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijehova.
 11. Čekam vaskrsenje mrtvih.
 12. I život budućega vijeka. Amin.

Crkvenoslovenski

uredi
 1. Vjeruju vo jedinago Boga Otca, vsederžitelja, Tvorca nebu i zemlji, vidimim že vsjem i nevidimim.
 2. I vo jedinago Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija, jedinorodnago, iže ot Otca roždenago prežde vsjeh, vjek; svjeta ot svjeta, Boga istina ot Boga istina, roždena, ne sotvorena, jedinosuščna Otcu, imže vjsa biša.
 3. Nas radi čelovjek, i našego radi spasenija, sšedšago s nebes i voplotivšagosja ot Duha Svjata i Mariji Djevi i vočelovječšasja.
 4. Raspjatago že za ni pri Pontijstjem Pilatje, i stradavša i pogrebena.
 5. I voskresšago v tretij den po pisanijem.
 6. I vozšedšago na nebesa i sjedčašča odesnuju Otca.
 7. I paki grjaduščago so slavoju suditi živim i mertvim, jegože carstviju ne budet konca.
 8. I v Duha Svjatago, Gospoda životvorjaščago, iže ot Otca ishodjaščago, iže so Otcem i Sinom spoklanjajema i sslavima, glagolavšago proroki.
 9. Vo jedinu svjatuju, sobornuju i apostolsku cerkov.
 10. Ispovjeduju jedino kreščenije vo ostavljenije grjehov.
 11. Čaju voskresenija mertvih.
 12. I žizni buduščago vjeka. Amin .

Rimokatolička verzija

uredi

Vjerujemo u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega što postoji, vidljivoga i nevidljivoga.

Vjerujemo u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinoga Sina Božijega, vječno rođena od Oca, Boga od Boga, Svjetlost od Svjetlosti, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, od jednoga Bitka s Ocem. Kroz njega je sve stvoreno. Za nas ljude i za naše spasenje sišao je s neba; silom Svetoga Duha utjelovio se kroz Djevicu Mariju i postao čovjekom. Radi nas je raspet pod Poncijem Pilatom, pretrpio smrt i bio pokopan. Trećeg je dana uskrsnuo po Pismu: uzašao na nebo i sjedi zdesna Ocu. Ponovno će doći u slavi suditi živima i mrtvima, a njegovo će kraljevstvo biti bez kraja.

Vjerujemo u Svetoga Duha, Gospodina, darovaoca života, koji proizlazi od Oca (i Sina). Zajedno s Ocem i Sinom štujemo ga i slavimo. On je govorio kroz proroke.

Vjerujemo u jednu svetu, sveopću i apostolsku Crkvu. Prihvaćamo jedno krštenje za oproštenje grijeha. Očekujemo uskrsnuće mrtvih i život u svijetu koji će doći

Grčki tekst

uredi
 1. Πιστεύομεν εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατόν τε πάντων και αοράτων.
 2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεου τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων τον αιώνων· φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεου αληθινού, γεννηθέντα οι ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δι' ου το πάντα εγένετο.
 3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
 4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
 5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
 6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
 7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
 8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
 9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
 10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
 11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
 12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Latinski tekst

uredi
 1. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
 2. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt.
 3. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
 4. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
 5. et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
 6. et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
 7. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
 8. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre (Filioque) procedit.
 9. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
 10. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
 11. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
 12. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.


Bibliografija

uredi
 • A E Burn, The Council of Nicaea (1925);
 • G Forell, Understanding the Nicene Creed (1965)
 • J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, (1982), ISBN 0-582-49219-X

Vanjski linkovi

uredi