Nerzuk Ćurak je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, novinar, esejist i publicista, javni intelektualac i mirovni aktivist. U fokusu njegove naučne zainteresiranosti su geopolitika, geofilozofija, politička filozofija, međunarodni odnosi, međunarodna sigurnost, polemologija, upravljanje konfliktima, teorija mira, demokracija i sigurnosni izazovi, etnopolitika i javne politike.[1]

Nerzuk Ćurak
ZanimanjeUniverzitetski profesor

Biografija uredi

Na bosanskohercegovačkoj javnoj sceni prisutan je od 1988. godine kada počinje raditi kao novinar i urednik studentskog lista Walter. Pred raspad bivše zajedničke države piše političke i vojnopolitičke komentare i analize u uticajnim novinama, revijama i magazinima: Naši Dani, Bosanski pogledi, Slobodna Bosna. U toku rata protiv Bosne i Hercegovine komentare objavljuje u dnevnim listovima Oslobođenje i Večernje novine te u sedmičnoj reviji Bosna, u kojoj je radio i kao zamjenik glavnog urednika. Bio je urednik i glavni urednik sedmičnih magazina Bošnjački Avaz i Fokus. Od 1996. do 2003. kao urednik i kolumnist magazina Dani. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, njemački, francuski, slovenski, španski i arapski jezik.

Član je profesionalnog američkog udruženja za političke nauke - American Political Science Association (APSA) i Udruženja politologa u Bosni i Hercegovini, te član Regionalnog odbora Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci. Bio je urednik Godišnjaka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je Upravnog odbora Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Savjeta časopisa Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi (www.atlantskainicijativa.org) te član ekspertnog tima Foruma građana Tuzla za reformu Ustava Bosne i Hercegovine. Član je odbora za političke nauke ANUBiH i PEN Centra BiH.

U bosanskohercegovačkoj društvenosti prisutan je i kroz komentare, političke analize i intervjue kako za printane medije, tako i za elektronske i nove medije. Angažirane tekstove objavljuje na portalima www.sarajevo-x.com; www.zurnal.info; www.e-novine.com i časopisu za kulturna i društvena pitanja Odjek, Sarajevo. Objavio je šest autorskih i jednu koautorsku knjigu. Uredio je pet knjiga (Natko Plevnik; Javna diplomacija, ITG, Zagreb, 2010; Azinović, Vlado: Al-kai’da u Bosni i Hercegovini: mit ili stvarna opasnost?, Radio Slobodna Evropa, Sarajevo, Prag, 2007; Berić, Gojko: Zvijeri na okupu, Sarajevo, Izdanje autora, 2006.; Grupa autora: Srebrenica. Sjećanje za budućnost, Fondacija Heinrich Boll, Sarajevo, 2005. Knjiga je objavljena i na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Kao redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, vrši i funkciju šefa Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije. Vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije. Na Univerzitetu u Mostaru voditelj je kolegija Savremena geopolitika i nauka o miru.[2] Voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije savremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi.

Objavljene knjige: uredi

 • Geopolitika kao sudbina: Slučaj Bosna. Postmodernistički ogled o perifernoj zemlji, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2002,
 • Dejtonski nacionalizam, Buybook, Sarajevo, 2004, 
 • Obnova bosanskih utopija. Politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva, Synopsis, Sarajevo-Zagreb, 2006), 
 • Filozofija zagrljaja, Rabic, Sarajevo, 2009, 
 • Politička elita u BiH i EU: Odnos vrijednosti, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2009. (Prvi autor u koautorskoj knjizi),
 • Izvještaj iz periferne zemlje. Gramatika geopolitike, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2011, 
 • Rasprava o miru i nasilju. (Geo)politika rata – (Geo)politika mira – Studije mira, Buybook, Sarajevo-Zagreb, 2016. 
 • Od erosa do polemosa. Knjiga razgovora, Buybook, Sarajevo-Zagreb, 2018.

Naučne studije, izvorni naučni tekstovi i stručne analize (Izbor): uredi

 • Dayton Obstacles for a Brussels-Oriented Bosnia and Herzegovina u: On the Outside Looking in: Perceptions of European Foreign and Security Policy in Neighbouring Countries, Heinrich Boll Stiftung EU Regional Offic Brussels, 2005. (Tekst je objavljen i na njemačkom jeziku kod istog izdavača)
 • South-Eastern Europe: The Post-imperial Shaping of a New Geopolitical Monad u: Slovenia After the Year 2004: Gateway Between EU and South- Eastern Europe?, ur. Milan Bufon, Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2005.
 • Blues za moju Bosnu. Prilog razumijevanju intuitivne zemlje, u: Laž u politici (zbornik radova), Medjunarodni forum Bosna, Sarajevo, 2005.
 • Liberalizmi i fundamentalizmi. Kritika kulture odsustva, u: Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2005.
 • Zatvoreno društvo i njegovi prijatelji / kritika monističkih koncepata političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini, u: Slaba društva i nevolje spluralizmom (zbornik radova), Fondac ija Heinrich Boll, Zagreb, 2005.
 • Groznica propagande ili korumpirana demokratija, Zeničke sveske, Zenica, 2005.
 • Jugoistočna Evropa: Postimperijalno oblikovanje nove geopolitičke monade,Dijalog, Sarajevo, br. 3 - 4, 2004.
 • Moć razlike, Odjek, Sarajevo, broj 1-2, 2004.
 • Univerzitet u dekonstrukciji, Odjek, Sarajevo, br. 1-2, 2004.
 • Dejtonska država: strategijska prepreka razvoju lokalnih autonomija, Gaudeamus,V, 9-10., Mostar
 • Upravljanje krizom u Jugoistočnoj Evropi, Kriminalističke sveske, Fakultet kriminalističkih nauka, broj 3-4, Sarajevo, 2003.(ovaj rad proglašen je najboljim znanstvenim tekstom na konkursu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu za 2003. godinu.)
 • Zakašnjela nacija i neuspješna država, Ljudska prava, Pravni fakultet, broj 2-3, Sarajevo, 2003.
 • Bosna iza Dejtona: Geopolitička iskušenja postmoderne države, Znakovi vremena, br. 15., Sarajevo, 2002.
 • Izbori uBosni i Hercegovini, Transitions, IWPR, London, ljeto 1998.
 • Pax Americana: Bosnia-Herzegovina and National Interest of the United States of America, Center for Strategic Studies Ljubljana, 1997.
 • Bosna i američki nacionalni interesi, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 1996.
 • Republika Srpska-balkanska Južna Osetija, Puls demokratije, www.pulsdemokratije.net, 2008.
 • Die Geopolitik Russlands und der Fall Bosnien-Herzegowina. Republika Srpska - das Südossetien vom Balkan (dostupno online), 2008.
 • Geopolitika Rusije i Bosna i Hercegovina, E-novine, Beograd, 2008.
 • Sa OHR-om u Evropsku Uniju, Oslobođenje, Sarajevo, 2008.
 • Stvarno i moguće, Oslobođenje, Sarajevo, 2008.
 • Bilo koji Washington, Oslobođenje, 2008.
 • Dejton u mraku, E-novine, Beograd, 2008.
 • Međunarodna zajednica i upravljanje zarobljenom državom, Vanjskopolitička inicijativa, II, 1, 1-8., Sarajevo, 2007.
 • Balkan između SAD-a i Evropske Unije, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, II, 2, 122-130. , 2007.
 • (Post) dayton Bosnia and Herzegovina: 21.11.1995 - 21.11.2006 / Eleven Years of a divided Society and an underdeveloped State, u: Međunarodni forum Bosnae, ii, 39, 87-104., 2007.
 • Pledoaje za novi društveni ugovor, Analitički pogled, ii, 2, 59-72.,Sarajevo, 2007.
 • Plea for a new Social Contract, Analytical outlook, ii, 2, 63-78, Sarajevo, 2007.
 • Les nouveaux Balkans, "au sud de L’EST" : Une revue sur les cultures des Balkans, ii,2., 2007.
 • Geofilozofija i geopolitika evrope/religijski ključ, u: Cvitković Ivan, Abazović Dino, (ur.): Religija i evropske integracije, Magistrat, Fakultet političkih nauka,Sarajevo, 2007.
 • Jugoistočna Evropa – regija koja dolazi, Vanjskopolitička inicijativa BiH, 2, 1-11., Sarajevo, (dostupno online[mrtav link]) 2006.
 • South-east Europe: An upcoming region, Foreign Policy Initiative of Bosnia and Herzegovina, 2, 1-11., Sarajevo, 2006.
 • Politička filozofija bosanskohercegovačkog društva, Dijalog, xii, nova serija, 3/4, 269-273., Sarajevo, 2006.
 • Evropa. Geopolitička objava, (dostupno online), 2006.
 • Evropa. Geopolitička objava, Pregled, lxxxv, 1-2, 55-67.,Sarajevo, 2006.
 • Posljednji Balkan, Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi, god. I, br.2/3, august 2010; str. 42-52 ( tekst objavljen i na engleskom jeziku)
 • Nato, znaš li svoj dug, Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi, god I, br.1, april 2010; str.10-14 ( tekst objavljen i na engleskom jeziku)
 • Socijalni darvinizam i biološki imperijalizam u postdejtonskoj BiH, ANUBiH, juli 2010.
 • Nacionalistička egzekucija multikulturnog raja, u Mjesto i uloga “ostalih” u Ustavu Bosne i Hercegovine i budućim ustavnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, Zbornik Institut za društvena istraživanja FPN-a, ur. Abazović D., Mujkić A., Vehabović F., Vajzović E., Sarajevo, 2010; str. 65-73
 • Can a Region be a Homeland, Bosnian Studies, Vol. III, No.3/2009, Sarajevo, p. 28-33
 • Je li ovo zemlja za sve naše ljude, E-novine, Beograd, novembar 2009.
 • Sumnja je početak vjerovanja, Bosna Franciscana, 32/2010, Sarajevo-Zagreb
 • Političke pretpostavke društvenih promjena, Novi plamen, God. IV, broj 14, Zagreb, jesen 2010.str. 17-20.
 • Sekularna država i nesekularno društvo, Odjek, Sarajevo, jesen 2010
 • Bosnien-Herzegowina nach den Wahlen: (Wie) Kann aus einem Provisorium ein Staat entstehen?, Heinrich Boell Stiftung, Berlin, (24.11.2010)
 • Treća evropa i metafizika Evropske Unije, 2009, hotel Grand, 20 godina od rušenja berlinskog zida medjunarodna naučna konferencija (tekst na nasem i engleskom)
 • Mostovi Igmanske inicijative, govor povodom knjige Živorada Kovačevića, Sarajevo, decembar 2009
 • Drugi put s Komšićem na izbore, elektronske novine Žurnal,maj 2010.

Reference uredi

 1. ^ "Buybook Shop". www.buybook.ba. Arhivirano s originala, 17. 11. 2016. Pristupljeno 23. 9. 2017.
 2. ^ Nauka, Fakultet Političkih. "Nerzuk Ćurak – Fakultet Političkih Nauka". fpn.unsa.ba. Pristupljeno 21. 9. 2017.

Vanjski linkovi uredi