Muderris (čvor)

Muderris je riječ arapskog porijekla, a znači profesor.

Može se odnositi na: