Morseov kod je sistem u kojem se slova, brojevi i znakovi interpunkcije predstavljaju signalima koji se naizmjenično šalju. Sistem su razvili Samuel Morse i Alfred Vail 1835. godine.

Međunarodni Morseov kod

Morzeov kod je rani sistem digitalne komunikacije. On koristi dva stanja (uključeno i isključeno) stvarajući tako pet simbola: tačka (dit (·)), crta (dah (-)), kratki razmak (unutar simbola), srednji razmak (između slova) i dugi razmak (između riječi). Taj sistem možemo gledati kao sistem pet simbola, ili također i kao binarni sistem (sa dva stanja). Oba pogleda su ispravna.


Znakovi uredi

Kodiranje slova izvedeno je tako da česta slova engleskog jezika (E, T) imaju kraći zapis pa se ukupna dužina kodirane poruke skraćuje (radi se o nekoj vrsti Huffmanovog koda).

Slova uredi

 • A: .-
 • B: -...
 • C: -.-.
 • Č: -..-
 • Ć: --.-
 • D: -..
 • DŽ: -.--
 • Đ: ..-..
 • E: .
 • F: ..-.
 • G: --.
 • H: ....
 • I: ..
 • J: .---
 • K: -.-
 • L: .-..
 • M: --
 • N: -.
 • O: ---
 • P: .--.
 • Q: --.-
 • R: .-.
 • S: ...
 • Š: ----
 • T: -
 • U: ..-
 • V: ...-
 • W: .--
 • X: -..-
 • Y: -.--
 • Z: --..
 • Ž: .--

Brojevi uredi

 • 1: .----
 • 2: ..---
 • 3: ...--
 • 4: ....-
 • 5: .....
 • 6: -....
 • 7: --...
 • 8: ---..
 • 9: ----.
 • 0: -----

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi