Mokraćna bešika

(Preusmjereno sa Mokraćni mjehur)

Mokraćna bešika ili mokraćni mjehur (lat. vesica urinaria) je mišićni i elastični organ koji se nalazi u karlici sisara. Služi za skupljanje mokraće iz bubrega i njeno eliminisanje (mikcija, uriniranje). Mokraća dolazi u bešiku putem mokraćovoda a odlazi mokraćnom cijevi. Funkcionalna zapremina bešike kod ljudi iznosi oko 350 cm3, ali pokazuje znatne individualne varijacije. Kapacitet se može popeti i na 700 cm3 kod muškaraca, odnosno 650 cm3 kod žena.

Građa mokraćne bešike

Građa

uredi

Mokraćna bešika ima građu sličnu mokraćovodu i njen zid se sastoji od tri sloja: sluznice, mišićnog i vanjskog vezivnog sloja.