Mjesna zajednica

oblik mjesne samouprave

Mjesna zajednica je oblik mjesne samouprave[1] za dio područja općine ili službenog grada u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U upotrebi je bila i u Hrvatskoj dok je bila u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije.

Zakon o lokalnoj samoupravi,[2] određene države, regulira mogućnost osnivanja mjesnih zajednica u općini, i to:

 • za dio naseljenog mjesta;
 • za jedno naseljeno mjesto;
 • za više naseljenih mjesta (u praksi najčešći slučaj)

Organi mjesne zajednice

uredi

Organi mjesne zajednice su:

 • Savjet Mjesne zajednice
 • Predsjednik Mjesne zajednice

Predsjednik mjesne zajednice je ujedno i član Savjeta i po funkciji predsjednik Savjeta.

Članove Savjeta biraju građani s područja Mjesne zajednice na temelju općeg biračkog prava, na neposrednim izborima i tajnim glasanjem.[3]

Organiziranje mjesnih zajednica

uredi

U skladu sa Statutom općine način obrazovanja, poslovi, organizacija i način finansiranja mjesnih zajednica detaljnije se uređuju posebnom odlukom. Inicijativu za formiranje nove MZ odnosno promjenu postojećih mogu pokrenuti:

 • zbor građana MZ;
 • najmanje deset posto birača sa područja za koje se predlaže promjena;
 • vijeće MZ;
 • načelnik općine

Inicijativa za odvajanje dijela MZ u posebnu MZ upućuje se vijeću postojeće MZ, a ako se on o tome negativno odredi, dužan je u roku od 30 dana organizirati referendum o tom pitanju.

Zakon o lokalnoj samoupravi kao organ mjesne zajednice predviđa vijeće mjesne zajednice, koje može brojiti najviše devet članova. Način izbora i opoziva članova vijeća utvrđuje se statutom mjesne zajednice.

Prava i obaveze mjesnih zajednica

uredi

Građani u mjesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:

 • pokretanja inicijative za donošenje i izmjenu propisa i općih akata iz nadležnosti općine;
 • pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina osiguravanja finansijskih sredstava za tu namjenu;
 • pokretanje inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
 • zaštite i unapređenja životne sredine;
 • pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mjesta iz sastava općine;
 • održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu mjesnoj zajednici;
 • zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
 • organiziranja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
 • realiziranja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organiziranja kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja;
 • raspisivanja i provođenja referenduma.

Statutom i drugim aktima mjesne zajednice može se predvidjeti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Reference

uredi
 1. ^ "Arhivirana kopija" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 23. 9. 2015. Pristupljeno 30. 6. 2015.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
 2. ^ http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2006/zakoni/34bos.htm
 3. ^ "Arhivirana kopija" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 4. 3. 2016. Pristupljeno 1. 7. 2015.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)