Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau-česticom spada u grupu leptona. Označava se grčkim slovom mi, prema kojem je i dobio naziv: μ za mion i μ+ za pozitivni antimion.

Srednji životni vijek miona je 2,2 μs, što ga čini najtrajnijom nestabilnom česticom poslije neutrona, a masa mu je 105,6 MeV, što je 206,7 puta veće od mase elektrona, a manje od mase nukleona. Zato se u starijoj literaturi nazivao mi-mezon (grčki meso-, "između"), iako se prema modernoj podjeli ne ubraja u mezone.


Nedovršeni članak Mion koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.