Metropolitan Area Network

Metropolitan Area Network je mreža koja se sastoji iz velikog broja računarskih mreža, a koje se obično nalaze u jednom gradu. Za razmjenjivanje podataka najčešće se koristi optički kabl ili bežični način komunikacije.

MAN mreža može tako imati više umreženih LAN mreža, a preko MAN-a može imati vezu sa Wide Area mrežom (kao što je Internet) čineći jednu veliku međusobno povezanu mrežu računara). Najčešći protokoli koji se koriste su ATM, SMDS i FDDI, dok se u posljednje vrijeme zamjenjuju sa Ethernet protokolom (tzv. Metro-Ethernet). Brzina ovakvih mreža koje koriste DQDB (Distributed Queue Dual Bus) tehnologiju se kreće od 34 do 155 Mbps.

Također pogledajte uredi