Menahem Begin

Menahem Wolfovich Begin, rođen 16. augusta 1913. u Brest-Litovsku, Rusija, današnja Bjelorusija, umro u Tel Avivu, 9. marta 1992. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Varšavi 1935. godine. Tokom 30-tih bio je aktivista cionističkog pokreta tako da 1938. godine postaje jedan od vođa Irguna. Stalno je u politici i je dobitnik Nobelove nagrade za mir 1978. Također je bio šesti premijer Izraela od 21. juna 1977. do 10. oktobra 1983. Sudjelovao je je na pregovorima u Camp Davidu sa egipatskim predsjednikom Muhamadom Anwarom el-Sadatom, zbog čega su zajednički dobili Nobelovu nagradu. Mirovni ugovor između Izraela i Egipta formalno je potpisan 1979. godine.