Matematička logika

Matematička logika zasniva se na na zakonima matematičkog aparata i koristi se matematičkim metodama. Predmet matematičke logike je dokaz.

Posmatrajmo rečenice

  • 4 je paran broj (istinita)
  • Triglav je viši od Monblana (neistinita)

Za ove rečenice možemo reći da li su istinite ili neistinite Za rečenice kao što su

  • x<4
  • Donesi vode

ne možemo utvrditi istinitost

Nauka koja se bavi proučavanjem oblika mišljenja i vezama između tih oblika je logika. Logičko mišljenje je sam proces mišljenja. Za Z-skup cijelih brojeva vrijedi

(a<b & b<c) =>a<c

U logici je bitna forma, a ne sadržaj;

  • Čovjek je smrtan i Šekspir je smrtan znači Šekspir je čovjek
  • Ako je svaki kamen crven i ako je čovjek kamen znaći čovjek je crven.