Masakr u srebreničkom kotaru

Masakr u srebreničkom kotaru predstavlja ubistvo oko 1.000 Bošnjaka srebreničkog kotara kojeg su počinili četnici pod komandom Jezdimira Dangića od 18. augusta 1941. do 16. januara 1942.

Masakr u srebreničkom kotaru
LokacijaSrebrenički kotar
Datum18. august 1941. – 16. januar 1942.
MetaBošnjaci
Vrsta napadaMasovno ubistvo
Mrtvihoko 1.000
PočiniociČetnici

Krajem jula 1941. pojavile su se četničke jedinice u vlaseničkom kotaru, a početkom augusta počele su osvajati sela i napredovati ka Srebrenici. Od jutra do podneva 18. augusta u Srebrenici su se vodile borbe između domobrana i četnika. Bilo je oko 20 žrtva na obje strane. Nakon toga četnici su napredovali ka Zvorniku, do Drinjače. Prvih dana četničke vladavine nije bilo velikih zločina, osim pljačkanja i prisilnog rada. Nakon toga zločini su postajali sve češći. Početkom septembra Bošnjaci su morali predati svoje radio aparate, nisu se smjeli kretati nakon 19:00 i morali su tražiti dozvolu za noćenje u drugom selu.

U prvoj grupi koja je u Srebrenicu ušla 18. augusta 1941. bilo je oko 400 četnika. Oni su pokupili svo oružje od Bošnjaka, a njima su se istog dana pridružili četnici iz Ljubovije i Bajine Bašte. 5. januara 1942. u Srebrenicu je došla grupa od 300 četnika iz vlaseničkog kotara pod komandom Rajke Čelonje i opljačkala je sve Bošnjake u gradu. U Srebrenici je tog dana ubijeno 11 ljudi, a četnici su idući kroz Bajramoviće i druga sela ubijali svakog Bošnjaka na kog su naišli. 16. januara 1942. u Srebrenici su ušle jedinice njemačke vojske, koje su do 20. januara obilazile teren. Četnici su se prije toga u grupama preko noći povukli u Srbiju.

Tokom četničke vladavine ubijeno je oko 1.000 ljudi, od kojih je većina zaklana. Sa zarobljenicima se postupalo zvjerski. Udarani su, ubadani noževima i primoravani da otkriju gdje je ko pobjegao. Par djevojčica iznad 14 godina je silovano. Materijalne štete bile su ogromne. Svo bošnjačko stanovništvo je opljačkano, a poklana je sva stoka.

LiteraturaUredi

  • Čekić, Smail (1996). Genocid nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu (PDF). Udruženje Muslimana za antigenocidne aktivnosti. Arhivirano s originala (PDF), 15. 10. 2020. Pristupljeno 9. 3. 2019.