Marketing

Američko udruženje za marketing prihvatilo je kao zvaničnu definiciju, da je marketing proces planiranja i sprovođenja koncepcija cijena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, da bi se kreirala razmjena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija. Marketing laički najčešće povezujemo za reklame, iako je on daleko složeniji i kompleksniji. Može se reći da su reklame samo vrh ledenog brijega marketinških aktivnosti. U pitanju je kovanica anglosaksonskog porijekla. Etimološko značenje riječi marketing je "stavljanje na tržište".

Marketing znači tržišnost, odnosno istraživanje i ispitivanje tržišta.

4PUredi

Opće prihvaćeni koncept marketing miksa, obuhvata kombinaciju instrumenata marketinga:

Inače u literaturi poznatiji kao 4P - Product, Price, Promotion, Place, marketing miks pokušava da nađe onaj međusobni odnos instrumenata, koji će uticati na kupca da prihvati baš njihov proizvod. Naravno, u centralnom dijelu marketinga nalazi se potrošač, on je meta marketing miksa, za njegovo povjerenje i lojalnost, bore se mnogobrojni konkurenti na tržištu.

AIDAUredi

Marketing se može predstaviti kroz proces od četiri koraka, koji počinje analizom i definisanjem "univerzuma" potencijalnih korisnika ili kupaca. Poslije prve faze marketinškog procesa slijedi proces skretanja pažnje (en: Attention, Awareness) korisnika koji su spremni na kupovinu, iz "univerzuma" ciljane populacije. U trećoj fazi sistemski se utiče na potencijalne korisnike da se zainteresuju (en: Interest) i prihvate (želja - en: Desire) postojeće koncepte ili ponude, koje su kreirane na osnovu marketinških aktivnosti organizacije. Konačno, uspijeh prethodne tri faze trebalo bi da dovede do prelaska potencijalnih kupaca u "prave" kupce (en: actual buyers) putem aktivnosti koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili željenu akciju (en: desired action) - kupovina, poziv, skidanje dokumenata (en: download), pretplata, članstvo, prodaja itd.

Predstavljeni proces od četiri koraka (PIŽA - pažnja, interesovanje, želja, akcija; en: AIDA - Attention, Interest, Desire, Action), koji se obično odnosi na početak marketinškog procesa za neki proizvod, uslugu ili organizaciju. Većina aktuelnih marketinških procesa u organizacijama odnosi se na zadatak zadržavanja stalnih klijenata kroz aktivnosti kreiranja odnosa s klijentima, poboljšanje korisničkog servisa, bolje predstavljanje prednosti proizvoda i usluga itd.