Mašice

Mašice ili hvataljke su sprave za hvatanje pojedinih predmeta, a posjeduju mnoge oblike u skladu sa funkcijom. Podjeljene su na tri klase:

  1. Mašice čiji krakovi se završavaju cirkularnim dijelom, a služe najčešće za uzimanje uglja za roštilj ili za hranu na roštilju.
Roštiljske mašice

One omogućavaju da se hrana pomiče, rotira i preokreće, sa osjetljivom preciznošću.

  1. Hvataljke koje se sastoje od običnog savijenog metala, a koriste se najčešće za kocke šećera i sl.
  2. Kovačke mašice

Postoje i hvataljke koje rade na principu makaza.

Također pogledajteUredi