M0n0wall

m0n0wall je projekt usmjeren na stvaranje kompletnog, ugrađenog firewall softver paketa koji, kada se koristi zajedno s ugrađenim računalom, pruža sve bitne osobine komercijalnih firewalla (uključujući i jednostavnost korištenja) za djelić cijene (slobodan softver). m0n0wall se temelji na bare-bones verziji FreeBSD-a, zajedno s web serverom, PHP-om i nekoliko drugih halatki. Konfiguracija cijelog sistema je pohranjena u jednoj XML tekstualnoj datoteci kako bi se sačuvala transparentnost. m0n0wall je najvjerovatnije prvi UNIX sistem koji ima svouj boot konfiguraciju učinjenu s PHP-om, umjesto uobičajenim shell skriptama, te da je cijela konfiguracija sistema pohranjena u XML formatu.

m0n0wall
M0n0wall.gif
Razvijatelj Manuel Kasper
Grupa OS-a BSD
Radno stanje Razvija se
Izvorni model Open source
Najnovija
stabilna verzija
1.32 / 17. april 2010
Vrsta kernela Monolitni
Licenca Kasper Systems
Službeni veb-sajt m0n0.ch

Vanjski linkoviUredi