Lizimah ( oko 360. p. n. e.-281. p. n. e. ), makedonski general Aleksandra III. Velikog. Nakon Aleksandrove smrti Lizimah je u ratovima dijadosa kao kralj, od 306. p. n. e., zavladao velikim dijelovima Tracije i Male Azije.

U toku Aleksandrova vojnog pohoda na Perziju, Lizimah je bio jedan od njegovih tjelesnih čuvara. Kada je Aleksandar 323. p. n. e. umro, Lizimah dobija kao satrap na upravu Traciju. Iste se godine udružio sa Antipaterom, Kraterom, Antigonom i Ptolemejem protiv Perdike, glavnog regenta carstva. 315. p. n. e. udružuje se sa Ptolemejem, Seleukom i Kasandrom protiv Antigona i njegovog sina Demetrija. Međutim, u prvih nekoliko godina međusobnog ratovanja dijadosa Lizimah nije puno učestvovao. Više je ratovao protiv Tračana i ostalih lokalnih domorodaca. 311. p. n. e. dogovoren je mir između Antigona i njegovih protivnika. Time je Lizimahu priznata vlast u Traciji. Rat je nastavljen već 310. p. n. e. 306. p. n. e. Lizimah je uzeo titulu kralja.

302. p. n. e. Lizimah, Ptolemej, Seleuk i Kasandar su sa svih strana napali Antigona u Aziji. Lizimah je bez većeg otpora osvojio dijelove Male Azije. Antigon je sa velikom vojskom krenuo protiv njega i pozvao sina Demetrija da mu sa pridruži. Lizimah je međutim izbjegao bitku i spojio svoju vojsku sa Seleukom, koji je iz Indije doveo 500 slonova. Lizimah i Seleuk porazili su udružene Antigona i Demetrija u bitki kod Ipsa, 301. p. n. e. Antigon je poginuo a Demetrije bio prisiljen na bijeg.

Nakon ove pobjede najveći dio Antigonova u carstva u Aziji dobio je upravo Lizimah. 300. p. n. e. Lizimah je sklopio mir sa Ptolemejem i oženio njegovu kćer Arsinoju II.

297. p. n. e. Lizimah je ponovo zaratio sa Demetrijem, ali ga je priznao 294. p. n. e. za vladara Makedonije. Demetrije je, međutim, imao planove za napad na Lizimaha u Aziji pa se Lizimah udružio sa epirskim kraljem Pirom. 288. p. n. e. Lizimah i Pir su osvojili Makedoniju. Lizimah je isprva priznao Pira vladarem Makedonije. Demetrije je sa vojskom krenuo protiv Lizimaha u Aziji, ali se predao Seleuku 285. p. n. e. Zatim se Lizimah okrenuo protiv Pira i 284. p. n. e. sam zavladao Makedonijom. U tom trenutku Lizimah je na vrhuncu moći.

Lizimah je, pod uticajem Arsinoje II., optužio za urotu i pogubio svog najstarijeg sina Agatokla. Nakon toga mnogi gradovi u Aziji, koji su mu bili vjerni, okreću se protiv njega. Opće neraspoloženje protiv Lizimaha iskoristio je Seleuk i napao Lizimaha u Aziji. Seluk je porazio Lizimaha u bitki kod Kuropedija, 281. p. n. e. Tu je Lizimah i poginio.