Liberdade je ime okruga u São Paulu, u Brazilu. Područje sadrži najveći broj japanskog stanovništva izvan Japana. U ovom području živi i određeni broj pripadnika drugih etničkih skupina, većinom azijskih. Tako na ovom području žive i Kinezi, Tajvanci i Korejci. Kroz ovo područje prolazi podzemna željeznica São Paula.

Liberdade, São Paulo

Liberdade znači "sloboda" na portugalskom jeziku.