Kvantna Turingova mašina

Kvantna Turingova mašina (QTM) ili univerzalni kvantni računar jeste apstraktna mašina koja se koristi za modeliranje efekata kvantnog računara. Pruža jednostavan model koji zahvata svu snagu kvantnog računanja - to jest, bilo koji kvantni algoritam može se formalno izraziti kao određena kvantna Turingova mašina. Međutim, računski ekvivalentni kvantni krug je češći model. [1] [2]

Kvantne Turingove mašine mogu se povezati s klasičnim i vjerovatnim Turingovim mašinama u okviru koji se temelji na prijelaznim matricama. Odnosno, može se odrediti matrica čiji proizvod s matricom koja predstavlja klasičnu ili vjerovatnosnu mašinu daje kvantnu matricu vjerovatnoće koja predstavlja kvantnu mašinu. To je pokazao Lance Fortnow.[3]

  1. ^ Andrew Yao (1993). Quantum circuit complexity. 34th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. pp. 352–361.
  2. ^ Molina, Abel; Watrous, John (2019-06). "Revisiting the simulation of quantum Turing machines by quantum circuits". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 475 (2226): 20180767. doi:10.1098/rspa.2018.0767. ISSN 1364-5021. Provjerite vrijednost datuma u parametru: |date= (pomoć)
  3. ^ Fortnow, Lance (2003). "One Complexity Theorist's View of Quantum Computing". Theoretical Computer Science. 292 (3): 597–610. arXiv:quant-ph/0003035. doi:10.1016/S0304-3975(01)00377-2.