Kruna (valuta)

Pojam kruna može se odnositi na više državnih valuta:

kao i historijske valute: