Krka je dalmatinska rijeka u južnoj Hrvatskoj, koja izvire u blizini Knina, podno 22 metarskog Topoljskog buka ili Krčića, kojeg stvara pritoka rijeke Krke - Krčić. Ukupna dužina rijeke, sa potopljenim dijelom ušća, iznosi 72,5 km, od čega 49 km čini slatkovodni vodotok, a 23,5 km bočati. Krka teče Kninskim i Kosovim poljem, gdje prima prve značajne pritoke. Na izlazu iz polja Krka ulazi u kanjon, stvarajući u svom toku 7 slapišta.

Slapovi na Krki

Najpoznatija pritoka Krke je Čikola, koja utiče uzvodno od Skradinskog buka, stvarajući sa njom veoma slikovito ušće. Njen tok od Knina do Skradina proglašen je Nacionalnim parkom površine 111 km2.

Također pogledajte uredi