Krivošije

Krivošije je naziv za staro pleme iz Crne Gore ili za visoravan i historijsku mikroregiju blizu Kotora u Crnoj Gori, odnosno u Staroj Hercegovini, na istočnim obroncima Orjena, iznad Risna.

Stara Hercegovina (Crna Gora)

GeografijaUredi

Krivošije su rtom Pazua podjeljene na Gornje Krivošije i Donje Krivošije,[1] a čine ih sela:

Ova sela čine manje grupe kuća, koje su, prilagođavajući se konfiguraciji terena, podignute bez reda. Danas je većina ovih sela napušteno.

Prirodne odlikeUredi

Krivošije su poznate po najizrazitijim oblicima dubokog krša. Planine su prekrivene bjelogoričnim šumama (bukva i dr.), a na Orjenu su očuvane šume bora munike. U ledenom dobu je znatan dio Orjena bio zahvaćen glacijacijom. Naslage leda su bile oko Zvečave. Od središnjeg dijela Orjena spuštaju se ledničke doline prema Grahovskom i Draljskom polju, koja su pokrivena flucioglacijalnim nanosom, debelim i do 10 m.[2]

KlimaUredi

Klima je mediteranska i izmijenjeno mediteranska, karakteristična po obimnoj količini padavina zimi, dok su ljeta topla i sušna.

HistorijaUredi

Oblast je dobila ime po osobi koja je nosila prezime Krivošić čije se ime spominje u dubrovačkom izvještaju iz 15. vijeka.[3] Prema nekim izvorima, prvi spomen o ovoj oblasti u pisanim izvorima je iz izvještaja mletačkog zapovjednika u Risnu, Anđela Gonema iz 1686. godine. U izvještaju se pominje od petnaest do dvadeset kuća u Krivošijama.[4]

ReferenceUredi

  1. ^ Pop Sava Nakićenović, Antropogeografska studija Boke, Beograd 1913, 515
  2. ^ http://cem-gorskestaze.cg.yu/krivosije.htm[mrtav link]
  3. ^ Jasmina Đorđević, Dračevica i Riđani sredinom XVI vijeka, Beograd 1997
  4. ^ Crkveni spomenici na području Krivošija i Ledenica - I dio, Pristupljeno 9. 4. 2013.