Korisnik je napustio Wiki. Jedno bitno pojašnjenje za kraj: Wikipedia nije perfekcija.