Flag of Croatia.svg

hrOvom suradniku hrvatski je materinski jezik.
Flag of Croatia.svg Ova osoba je državljanin Hrvatske.