hrOvom suradniku hrvatski je materinski jezik.
Ova osoba je državljanin Hrvatske.