Akoš Dončec, Verica-Ritkarovci (Kétvölgy), Mađarska

www.wikipedia.hu