Kopno je geografski pojam, koji označava suhu, kopnenu, zemljanu, ne-vodenu površinu planete, koja pripada nekoj većoj kontinentalnoj masi, odnosno s kojom je direktno povezana.

Kopno & more: Prizor sa jadranske obale

Površine zemlje, koje ne pripadaju kontinentima, a imaju iste odlike, nazivaju se ostrvima. Kopno čini oko 29,2% Zemljine površine, tj. 149 miliona km2. Na severnoj hemisferi ono zahvata 39%, a na južnoj 19% ukupne površine. Glavne kopnene mase su Evroazija, Amerika, Afrika, Australija i Antarktik.

Kopno se direktno suprotstavlja okeanskoj površini, a granica između njih je obala.

Vanjski linkovi uredi