Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnog bogatstva tj. dobra u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa određenih Zakonom o koncesijama.

Dva ključna pojma koja se vežu za koncesiju su:

Koncesor: nadležno ministarstvo ili organ vlasti u državi, kojeg odredi Vlada kao nadležnog za dodjelu koncesije.

Koncesionar: pravno lice osnovano u skladu sa važećim zakonskim popisima u vlasništvu domaćeg ili stranog lica kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa zakonom.

Elemenati na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost koncesije su:

  • vrijeme korištenja koncesije
  • eksploatacija površine prirodnog bogatstva
  • količina iskorištenosti koncesionog prava.