Kompozitor (latinski com+ponere, doslovno "onaj koji stavlja zajedno") je osoba koja piše muziku. Izraz se uglavnom odnosi na nekoga ko piše muziku nekom vrstom muzičke notacije, koja omogućava ostalima da tu muziku izvode. Ovo razdvaja kompozitora od muzičara koji improvizuje. Međutim, neko može biti kompozitor i bez stvaranja muzike u pisanom obliku, jer svi muzički pravci nemaju pisanu notaciju. U ovom kontekstu, kompozitor je onaj koji piše muziku, i obično je njen prvi izvođač. Kasniji izvođači ponavljaju muzičku kompoziciju koju su čuli.

Grčki kompozitor Vangelis

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi