Kombinatorika je grana diskretne matematike koja se bavi diskretnim strukturama koje su finitne ili koje se mogu brojati. Povezana je sa mnogim drugim granama matematike, poput algebre, teorije vjerovatnoće i geometrije kao i raznim područjima u računarstvu i statističkoj fizici. Aspekti kombinatorike uključuju prebrojavanje objekata koji zadovoljavaju određene kriterije (enumerativna kombinatorika), određivanje da li neki kriterij može biti ispunjen, konstruiranje i analiziranje objekata koji ispunjavaju neki kriterij, nalaženje najvećih najmanjih ili optimalnih objekata i nalaženje algebarskih struktura u koje ovi objekti mogu spadati (algebarska kombinatorika).

Primjer geometrijske kombinatorike

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi
  • Hazewinkel, Michiel, ured. (2001), "Combinatorial analysis", Matematička enciklopedija, Kluwer Academic Publishers, ISBN 978-1556080104
  • Combinatorics, članak iz MathWorld sa mnogim referencama.
  • Combinatorics, sa MathPages.com portala.
  • The Hyperbook of Combinatorics, a collection of math articles links.
  • The Two Cultures of Mathematics by W. T. Gowers, članak o rješavanju problema nasuprot pravljenja teorija