Koitusna inkontinencija

Koitusna inkontinencija (CI) je curenje urina koje se javlja tokom penetracije ili orgazma i može se javiti kod seksualnog partnera ili kod masturbacija. Prijavljeno je da se javlja kod 10% do 27% seksualno aktivnih žena s problemima s urinarnom kontinencijom.[1] Postoje dokazi koji upućuju na vezu između curenja mokraće pri penetraciji i urodinamičke stresne inkontinencije, te između curenja mokraće pri orgazmu i prekomjerne aktivnosti detruzora.[2]

Od ovih žena, 281 (56%) je imalo koitalnu inkontinenciju, dok 224 (44%) nije. Među ženama sa koitalnom inkontinencijom, 181 (64%) je imalo urodinamski dokazanu stresnu inkontinenciju, 29 (10%) je imalo mješovitu inkontinenciju, a 15 (5%) je imalo prekomjernu aktivnost detruzora. Samo 25 (9%) zatražilo je konsultaciju za ovaj poremećaj prije direktnog ispitivanja. Oko 50% (84/281) žena je rijetko ili ponekad imalo inkontinenciju tokom koitusa, dok je 33% (92/281) često imalo inkontinenciju, a 17% (48/281) uvijek je imalo inkontinenciju. Učestalost koitusne inkontinencije nije bila različita u odnosu na tipove inkontinencije (p = 0,153). Žene s mješovitom inkontinencijom imale su najgori kvalitet seksualnog života i simptome povezane s inkontinencijom. Na osnovu univarijantne analize, viši indeks tjelesne mase (OR 2,47, p = 0,027) i niži maksimalni pritisak zatvaranja uretera (≤ 30 cmH2O) (OR 4,56, p = 0,007) bili su mogući prediktori koitusne inkontinencije. Multivarijantna analiza je pokazala da je niži MUCP bio nezavisno značajni prediktori (OR3,93, p = 0,042). Zaključenio je da revalencija koitusnih odnosa kod žena sa urinarnom inkontinencijom bila je visoka. Koitusna inkontinencija kod ovih žena bila je povezana s abnormalnom urodinamskom dijagnozom i disfunkcijom mokraćovoda.

Koitusna inkontinencija se fiziološki razlikuje od ženske ejakulacije, s kojom se ponekad miješa.[2][3]

Reference uredi

  1. ^ Serati, Maurizio; Salvatore, Stefano; Uccella, Stefano; Nappi, Rossella E.; Bolis, Pierfrancesco (januar 2009). "Female Urinary Incontinence During Intercourse: A Review on an Understudied Problem for Women's Sexuality". The Journal of Sexual Medicine. 6 (1): 40–48. doi:10.1111/j.1743-6109.2008.01055.x. PMID 19170835.
  2. ^ a b Pastor, Zlatko (juli 2013). "Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: a systematic review". The Journal of Sexual Medicine. 10 (7): 1682–1691. doi:10.1111/jsm.12166. ISSN 1743-6109. PMID 23634659.
  3. ^ Constantini, Elisabetta (april 2018). "Coital Urinary Incontinence". International Continence Society. Pristupljeno 6. 6. 2019.

Vanjski linkovi uredi