Kohezija (hemija)

Firestop mortar being used to build entire cross barrier wall because cohesive and adhesive properties enable a rapid installation.
Živa se ne rasipa zbog kohezivnih sila.
Kapljice vode na cvijetu formirane kohezijom

Kohezija (lat. cohaerere "držati se skupa") ili kohezivna privlačnost ili kohezivna sila je fizikalna osobina supstance, uzrokovana međumolekularnim privlačenjem između sličnih molekula unutar tijela ili supstance koja ih nastoji ujediniti. Voda, na primjer, je jako kohezivna zbog velike polarnosti koju prave hidrogenske veze u tetraedarskoj konfiguraciji. Rezultat je relativno jaka Coulombova sila (čitaj: Kulonova sila) između molekula. Van der Waalsovi plinovi kao što je metan, međutim, imaju slabu koheziju samo zbog Van der Waalsove sile koja postoji zbog nastalog polariteta u nepolarnim molekulama.

Kohezija, zajedno sa adhezijom (privlačenje između različitih molekula), pomaže u objašnjavanju fenomena kao što su površinski napon i kapilarnost.

Industrijske primjeneUredi

Konstruktivna industrija koristi mnoge materijale koji su podložni faznim promjenama tokom instalacije i upotrebe. To uključuje, ali se i ne ograničava, na slijedeće:

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi


  Nedovršeni članak Kohezija (hemija) koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.