Kattegat je moreuz između Danske i Švedske. Na sjeveru je preko Skagerraka povezan sa Sjevernim morem, a na jugu je povezan sa Baltičkim morem. Ima dužinu od 220 km u pravcu sjever-jug i prosječnu dubinu od 23 metra.

Moreuzi Skagerrak i Kattegat

Ime uredi

Naziv Kattegat dolazi od holandskih riječi kat (mačka) i gat (rupa). Odnosi se na srednjovjekovni moreplovački žargon kada su tadašnji moreplovci upoređivali ovaj prolaz sa uskom rupom kroz koju se i mačka teško može provući.[1]

Geografija uredi

Rijeke koje se ulijevaju u ovaj moreuz su Göta älv, Lagan, Nissan, Ätran i Viskan sa švedske strane i Gudenå sa danske.

Veća ostrva u moreuzu su Samsø, Læsø i Anholt.

Reference uredi

  1. ^ Den Store Danske Encyklopædi (2004), CD-rom edition, Copenhagen: Gyldendal, entry Kattegat.