Katoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema vanjskom krugu. Suprotna se elektroda zove anoda.

Bakrena katoda u galvanskom elementu

Polaritet katode u odnosu na anodu ovisi o smjeru toka električne energije. Kod izvora kao što je galvanskom elementu katoda je pozitivna, dok je kod trošila kao što je dioda katoda negativna u odnosu na anodu.

Također pogledajte

uredi