Kalikstinci (od latinskog calix - putir; također Utrakvisti od latinskog sub utraque specie - u obe vrste) su pripadnici umjerenih snaga u husitskom pokretu u Češkoj. To su bili imućniji češki građani i plemstvo. Oni su zahtijevali da se pričest vjernika vrši 'u oba vida', tj. i hljebom i vinom iz kaleža (čaše za vino), kao što su se pričešćivali katolički svećenici.

Program kalikstinaca ograničavao se na vjerske zahtjeve. Oni su smatrali da svako može propovjedati 'riječ Božiju', da svećenstvo treba da se vrati siromaštvu i da treba da se liši posjeda. Kalikstinci su odustali od daljeg ratovanja, istupili iz husitskog pokreta i na Bazelskom koncilu 1433. sklopili su sporazum sa carem Žigmundom Luksemburškim i papom (Praški kompaktati).