Kalendarska era

Kalendarska era je sistem numerisanja godina koji se koristi pri kalendarima. Npr. gregorijanski kalendar broji godine po hrišćanskoj eri (koptska i etiopska crkva imaju svoje posebne hrišćanske ere, dok islamski kalendar broji godine po Hidžri, tj. preseljenja Muhammeda iz Mekke u Medinu.

Trenutak, dan ili godina od koje se računa vrijeme, zove se epoha ere.

U drevnim vremenima, brojale su se vladarske godine od ustoličenja monarha. Ovo znatno otežava rekonstrukciju hronologije starog Bliskog istoka, koja počiva na raznolikim i rasutim spiskovima kraljeva, poput Sumerskog spiska kraljeva ili babilonskog Kanona kraljeva. Računanje po imenima ere koja su birali vladajući monarsi, ostalo je u upotrebi u Istočnoj Aziji sve do 20. vijeka, a u Japanu se još uvijek koristi.

Također pogledajte uredi