Jedro (pomorstvo)

Jedro je naziv za platno, hasuru, pleter, kožu ili neki drugi materijal koje je razapeto na brodu, čamcu ili nekom sličnom vozilu kako bi izloženo vjetru stvaralo potisak, odnosno služilo kao pogon.

Kuter s tri jedra

Sva jedra na brodu se zovu jedrilje.

Prema položaju, jedra se obično dijele na križna ili poprečna, razapeta poprijeko na križevima, i uzdužna, razapeta uzdužnicom broda na sošnjacima i lantinama.

Brodovi koji koriste jedra kao svoj jedini ili glavni pogon se nazivaju jedrenjaci.

Vrste jedaraUredi

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi